Стандарт на DSS Player

Стандарт на DSS Player

DSS Player Standard позволява на потребителите да организират и архивират файлове за диктовка и транскрипция по прост начин. Този софтуер е предназначен за индивидуални потребители до малки офиси.

Клиент КЛИЕНТСКИЯТ СОФТУЕР - Модулите за диктовка и транскрипция осигуряват интуитивно потребителско изживяване. Опростен и ефективен, от реч до текст.
Кръпки ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА - научноизследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.