Клиент

Клиент

Интуитивен опит на потребителя, който позволява запис, възпроизвеждане, организиране и редактиране на гласови файлове.

дисплей:

Тази актуализация решава проблем, при който когато аудио изходът се включи или външната слушалка е физически поставена / извадена по време на възпроизвеждане на файлове, аудио изходът ще спре, въпреки че екранът продължава да се възпроизвежда.

Тази актуализация решава проблем, при който когато аудио изходът се включи или външната слушалка е физически поставена / извадена по време на възпроизвеждане на файлове, аудио изходът ще спре, въпреки че екранът продължава да се възпроизвежда.

  • Бе добавена поддръжка за устройствата DS-9500 / 9000.
  • Подкрепа за DS-2600 е добавена
  • Подкрепа за гамата RecMic II е добавена.