DSS Player за Mac

DSS Player за Mac

DSS Player за MAC комбинира решение за диктовка и секретар. Позволява записване, възпроизвеждане, организиране и редактиране на гласови файлове.

Клиент Интуитивен опит на потребителя, който позволява запис, възпроизвеждане, организиране и редактиране на гласови файлове.
Кръпки ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА И ЕФЕКТИВНОСТТА - научноизследователската и развойна дейност на Olympus работи неуморно, за да осигури непрекъснато развитие и иновации.