Софтуер

Софтуер

УПРАВЛЕНИЕ НА ПРОФЕСИОНАЛНИ СОФТУЕРИ -

Решенията за диктовка на Olympus са мащабируеми за малки и големи офиси. Интуитивен и подобрен потребителски опит (прост, бърз и ефективен от реч към текст) и разширена поддръжка за ИТ администраторите за инсталиране, персонализиране и централно управление.