Фиксирани микрофони

Фиксирани микрофони
ИЗПОЛЗВАЙТЕ СКОРОСТТА НА РЕЧЕТА НА ВАШАТА ДИСК -

Професионалното диктоване започва с най-добро качество на запис и използваемост. Тя завършва с преписаното ви съдържание.

Серия RecMic II RM-4000P / RM4010P / RM-4015P / RM-4100S / RM-4110S
RecMic (серия DR) DR-1200 / DR-2100 / DR-2200 / DR-2300