Разни

Разни

Разни файлове ...

COM библиотечни инсталатори COM библиотеките се използват от Olympus и техните партньори, за да добавите поддръжка за хардуера на Olympus в софтуера.
Примерни аудиофайлове Аудио файлове в различни файлови формати за демонстрация и тестване.
Mobile Dictation Различни файлове за професионални цифрови диктофони Olympus.