Социална медия

Диктовка на Olympus всичко на едно място

Slider
ODDS – The professional cloud solution
Olympus Dictation Delivery Service (ODDS) manages the transfer of dictations recorded with the Olympus Dictation app for iPhone and Android. In the event unexpected dictation is needed and you do not have your professional ...
Стъпки за добавяне на потребители:
1. Влезте в SCP
2. Свържете се с SCP Active Directory
3. Търсете активна директория за потребителите
4. Импортиране на потребители
5. Присвояване на роли - Ако не е определена роля, потребителят ще получи а ...
Стъпки за добавяне на криптиране към папките ви на DS-9500 Voice Recorder:
1. За да започнете, отидете на "Инструменти" и кликнете върху "Опции"
2. Изберете раздела "Устройство"
3. Изберете Папки с устройства от лявата страна
4. Щракнете върху ...
Повишена производителност. Уютна работа. С професионална диктовка. За вашите бележки и минути за срещи.
Диктувайте, а не пишете.
Разпознаването на глас е възможно с помощта на DSS Player Standard R2. ODMS е необходим за по-модерни функции за разпознаване на глас.
Този видеоклип дава преглед на софтуера за бизнес гама, Standard Release 2.

Свържете се!

снимка 0345 521 8588 UK
снимка 00 44 1582 483320 ROI
снимка 00800 7000 1000 EMEA

Slider